Auktorisationsvillkor

Auktorisationen säkerställer seriösa företag som uppfyller höga krav på affärsmässighet. Vi gör bemanningsbranschen trygg genom att utföra noggranna kontroller av de auktoriserade företagen.

För att bli auktoriserad medlem måste företaget uppfylla följande villkor:

 1. Utövar verksamhet inom bemanningsområdet sedan minst 12 månader.
 2. Följer Bemanningsföretagens stadgar. Det betyder att företagen är skyldiga att följa svensk lagstiftning, lämna statistik och andra uppgifter till Bemanningsföretagen och Svenskt Näringsliv som vi behöver för att kunna göra vårt bästa för branschen.
 3. Auktorisation i Bemanningsföretagen förutsätter att aktuell verksamhet bedrivs i juridisk person.
 4. Visar upp den senaste årsredovisningen med revisionsberättelse.*
 5. Är bunden av kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket företaget verkar.**
 6. Tillämpar minst Bemanningsföretagens Allmänna Leveransvillkor (Standardavtal).
 7. Omfattas av Bemanningsföretagens Ansvarsförsäkring eller motsvarande.
 8. Har fastställd jämställdhetsplan (om det krävs enligt lag).
 9. Säkerställer att underleverantör är momsregistrerad, betalar skatter och avgifter, omfattas av underleverantörsförsäkring och är bunden av kollektivavtal för anställd personal.**
 10. Minst en person i ledande ställning i företaget har genomgått Bemanningsföretagens särskilda Auktorisationsutbildning.
 11. Synliggör att det är ett auktoriserat medlemsföretag i sin marknadsföring och platsannonsering.
 12. Genomgår auktorisationsnämndens årliga granskning.

*) Vänligen notera att sökande som inte valt in revisor vid första auktorisationstillfället behöver inkomma med en bokslutsrapport (enl. Reko) framtagen av en auktoriserad redovisningskonsult. Vidare måste man ändra i bolagsordningen så att det framgår att revisor anlitats (gäller även små aktiebolag).

**) Dispens kan ges när kollektivavtal saknas för ett företags verksamhetsområde.

Undantag

Företag som har haft verksamhet inom bemanningsområdet i mindre än ett år behöver inte ansöka om auktorisation när de ansöker om medlemskap i Bemanningsföretagen. De ska istället uppfylla de grundläggande medlemsvillkor som gäller för alla medlemmar i Bemanningsföretagen  Så fort företaget har bedrivit bemanningsverksamhet i minst 12 månader  ska det ansöka om auktorisation, exakt tidpunkt meddelas av Bemanningsföretagens kansli.

Läs mer

Om auktorisationerna

Blanketter

Här finns ansökningsblanketter för auktorisation och medlemskap.

Bemanningsföretagen, Sturegatan 11, Box 555 45, 102 04 Stockholm |  |  E-post  |  Om webbplatsen