Är bemanningsföretaget auktoriserat?

Just nu hanteras information gällande auktoriserade rekryteringsföretag, som interimslösning, via mail eller telefon. Kontakta Mathias Landefjord per mail, Mathias.Landefjord@almega.se eller telefon +46 (0)73 085 91 44.